Trường THPT Nguyễn Du (PTTH Bán công Gio Linh trước đây) được thành lập theo quyết định số 943/1998/QĐ-UB ngày 24/8/1998 thuộc loại hình bán công, đóng trên địa bàn thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

            Từ năm 1998 đến năm 2000, do chưa có cơ sở vật chất trường phải mượn phòng học của trường THPT Gio Linh để tổ chức hoạt động dạy học.

             Năm học 1998-1999 gồm 2 lớp, 85 học sinh, 3 CBGVNV biên chế, 13 giáo viên nhân viên hợp đồng.

             Năm học 1999-2000 gồm 6 lớp, 294 học sinh, 3 CBGVNV biên chế, 30 giáo viên nhân viên hợp đồng.

            Từ năm học 2000-2001 trường bắt đầu chuyển về cơ sở mới với 8 phòng học, 11 lớp, 543 học sinh, 4 CBGVNV biên chế, 44 giáo viên nhân viên hợp đồng.

            Ngày 18/02/2008 trường đổi tên thành trường THPT Nguyễn Du theo quyết định số 313/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị với 16 lớp, 850 học sinh, 6 CBGVNV biên chế, 66 giáo viên nhân viên hợp đồng.

            Ngày 27/01/2011 theo quyết định số 204/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị trường chuyển đổi sang loại hình công lập gồm có 17 lớp, 792 học sinh, 15 CBGVNV biên chế, 52 giáo viên nhân viên hợp đồng.

            Năm học 2012-2013 toàn trường có 17 lớp, 663 học sinh, 36 CBGVNV biên chế, 14 giáo viên nhân viên hợp đồng.

           Gần 15 năm thành lập và phát triển với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, cùng nhân dân đóng góp, hiện nay trường đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, xanh - sạch - đẹp cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, giáo dục. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo dựng niềm tin trong cán bộ và nhân dân huyện nhà. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không ngừng nổ lực xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu GD&ĐT trong tình hình mới./.