Sinh nhậtChúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng 06-2017
                ---------o0o----------

1.Thầy Đậu Đức Hữu-06/06
2.Thầy Ngô Văn Thăng-08/06
3.Cô Lê Thị Phương-15/06
4.Thầy Tô Hiếu-15/06
5.Cô Lê Thị Vân-16/06
6.Thầy Hoàng Công Cương-20/06
7.Cô Phạm Thị Thạch-25/06
8.Cô Đặng Thị Anh-26/06
        ----------------------------

Thời khóa biểu áp dụng từ 24/8/2015

Thời khóa biểu áp dụng từ 24/8/2015

Thời khóa biểu áp dụng từ 24/8/2015

 

  KHỐI SÁNG KHỐI CHIỀU
12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 10B1 10B2 10B3 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 10B4 10B5
Thứ 2 1 C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ A3 V2 T3 A4 Ti3 L3 V1
2 SH SH SH SH SH SH SH SH V2 H1 L2 T3 A4 V5 V1
3 A1 V1 Si2 V3 Ti1 H3 T2 L1 T4 GD1 A4 V4 H1 V5 L3
4 T1 V1 L3 H3 L4 V3 L1 T2 C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ
5 T1 A1 GD1 L4 A4 L1 V3 Ti3 SH SH SH SH SH SH SH
Thứ 3 1 V2 Si2 T4 S2 V4 GD2 H3 A2 H1 Ti3 T3 L2 A4 A2 GD2
2 Si2 A1 S2 T4 V4 D3 A2 GD2 T4 A2 A4 H1 L2 GD2 Ti3
3 A1 T1 Si2 T4 A4 S2 D3 H3 V2 L4 V4 A4 T3 Ti3 A2
4 T1 L2 D0 A3 T4 A1 Ti2 D3 L4 V2 GD1 T3 V4 H3 T0
5 L2 GD2 A3 H3 S2                 T1 H3
Thứ 4 1 Ti1 A1 L3 L4 A4 Si2 V3 H3 A3 L4 Ti3 Si1 H1 L3 V1
2 A1 V1 A3 V3 H3 A1 Si2 L1 S1 H1 V4 CN T3 T1 L3
3 H1 S1 V1 A3 Si1 L1 Ti2 V5 GD1 V2 H1 T3 V4 NN Ti3
4 D0 H1 V1 Ti1 CN T2 L1 V5 V2 T2 T3 V4 S1 V5 T0
5 S1 CN H1 Si1 V4 T2 NN Ti3 V2 S1 T3 V4 GD1 V5 NN
Thứ 5 1 V2 Si2 L3 V3 L4 H3 GD2 S2 CN Si1 L2 H1 A4 L3 A2
2 Si2 T1 T4 V3 A4 Ti2 H3 L1 H1 A2 A4 T3 L2 Si2 L3
3 L2 T1 H1 D0 T4 L1 S2 T2 L4 T2 H1 A4 T3 A2 Si2
4 T1 H1 Si2 Si1 Ti1 T2 L1 NN  
5 H1 L2 Ti1 T4 Si1      
Thứ 6 1 GD2 A1 T4 A3 T4 V3 A2 Si2 A3 A2 V4 L2 CN Ti3 V1
2 Ti1 Si2 T4 GD1 T4 V3 T2 A2 Ti3 D3 V4 S1 T3 S2 A2
3 Si2 Ti1 A3 T4 V4 A1 V3 T2 T4 T2 D3 V4 T3 A2 H3
4 A1 S1 V1 CN Si1 Ti2 V3 T2 D3 T2 S1 GD1 V4 H3 S2
5 S1 T1 CN Si1 GD1                    
Thứ 7 1 V2 Ti1 S2 T4 L4 V3 A2 H3 Si1 CN V4 Ti3 D3 T1 H3
2 V2 V1 Ti1 L4 S2 T2 H3 A2 T4 V2 CN V4 Si1 T1 D3
3 T1 D0 V1 Ti1 T4 NN T2 V5 T4 V2 T3 D3 V4 H3 T0
4 L2 T1 T4 A3 D0 H3 T2 V5 V2 T2 Si1 T3 V4 D3 T0
5 CN L2 A3 S2 H3                    

Tin tức

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 129
Năm 2018 : 3.674
Năm trước : 838
Tổng số : 4.512
Bài tin liên quan